AA
Kulturált környezetben gazdag ételkínálat

Kulturált környezetben gazdag ételkínálat

2019. június. 12

Június 11-én újra megnyitott az ISD DUNAFERR igazgatósági épületében a felújított Vaskohász Étterem. A rövid megnyitó ünnepségre hivatalos vendégek után ebédidőben már minden érdeklődő „tesztelhette” a megújult vendéglátóegység kínálatát.

Teljes felújításon esett át az ét­terem a három hónapos üzem­szünet ideje alatt, hogy azután modern vendégtérrel, korszerű technológiával felsze­relt főzőkonyhával és minősé­gi ételválasztékkal várja ismét a dunaferres munkavállalókat.

Az elmúlt három hónap során a tervezési, építési, szerelési fel­adatok teljesítése során egymást váltották a különböző szakipari területek képviselői, a vállal­kozók közül többen jelen is vol­tak a délelőtti megnyitó ünnep­ségen. A külsős kivitelezők mel­lett dunaferres kollégák is sokat dolgoztak az éttermi beruházás és az újranyitás sikeres megvaló­sulásán. Közülük is ki kell emelni dr. Sevcsik Mónika RMS és HR igazgató, Csapó Szilvia esz­közgazdálkodási igazgatóhe­lyettes, Siba László főosztály­vezető, Molnár László osztály­vezető, Páger Péter szakértő, Szilágyiné Kárpáti Éva szakér­tő és Komiszár Pál munkatárs nevét.

A megnyitó ünnepségen Evgeny Tankhilevich cégveze­tő köszönte meg a beruházás­ban közreműködők munkáját, majd sok sikert kívánt az étter­met üzemeltető DUNAFERR LABOR Nonprofit Kft. szak­embereinek. A kft. ügyvezetője, Bocz András stílszerűen és hu­morosan séfsapkában köszön­tötte a vendégeket, de rövidesen bemutatta a sapka „igazi” jogosultját, Szabó György konyha­főnök-üzletvezetőt, aki az étte­rem sikeres működéséhez szük­séges finom ételválasztékról gondoskodik.

A Vaskohász Étterem mun­kanapokon 7 és 10 óra között várja a reggelizni vágyókat, 10:30 és 14:30 óra között lehet ebédet fogyasztani. A gyárkapu­kon belüli ételkiszállítás 11 és 14 óra között működik, a megren­deléseket a 22-28-as telefonszá­mon fogadják 7-10 óráig. A gaz­dag ételkínálatból menü- és á la carte-rendszerben is választhat­nak a vendégek, teljes és fél ada­gos formában is. Látgassák meg a megújult éttermet, jó étvágyat mindenkinek!

Sz. I. - Sz. Gy.