AA
Helyükre kerültek az új savtárolók

Helyükre kerültek az új savtárolók

2019. május. 31

Május 24-én megtörtént a Hideghengermű savregeneráló üzemében újabb 3 darab, 150 köbméteres speciális savtároló tartály beépítése.

A művelet ezúttal is látványos toronydarus emeléssel zajlott. Ezzel teljessé vált a tar­tálypark, és befejeződött a gyártóműben még 2015-ben megkezdett, több szakaszban megvalósult tartálycsere program.

Mint azt Zombori Zoltán üzemviteli és karbantartásvezető tájékoztatójából meg­tudtuk, a szakemberek azóta már elvégez­ték a szükséges beüzemelési és lepróbálási munkálatokat, feltöltötték a tartályokat, amelynek végeztével megkezdődhetett az új savtartályok próbaüzeme.

Az új, Lengyelországban gyártott tar­tályoktól legalább tizenöt éves élettarta­mot várnak a szakemberek. A tartálytele­pen jelenleg tíz savtároló tartály van be­építve és használatba véve, ellentétben a termelés 2007-es beindulásakor alkalma­zott nyolctartályos üzemmóddal. A koráb­bi, olasz gyártmányú tartályok cseréjével párhuzamosan az újabb tartályok beüze­melésére a pufferkapacitás növelése érde­kében volt szükség, amelyet a pácoló sza­kaszos működése indokol. A tartálycsere­program még 2013-ban kezdődött meg az első savtároló cseréjével. 2016-ban, 2017-ben és 2018-ban újabb 2-2 tartály cseréje került sorra, a mostani 3 új tartály beépíté­sével vált teljessé a beruházás.

Sz. I.